Over de Vereniging MED-SED   

De vereniging is op 27 april 2013 opgericht met als doelstelling: informatievoorziening, lotgenotencontact, bevorderen wetenschappelijk onderzoek en belangenbehartiging. Zij richt zich op Nederland en Vlaams-België.

Nog geen lid? Je kunt lid worden voor € 15,- per jaar, € 30,- voor een gezinslidmaatschap. Je kunt je aanmelden als lid via secretariaat@med-sed.nl , met vermelding van naam, geboortedatum, adres en of jij (of je kind) de diagnose MED of SED heeft.Je krijgt dan ook toegang tot het besloten deel van de website www.med-sed.nl.

Kamer van Koophandel De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57841179, RSIN nummer 852759654. U kunt de meest recente inschrijving bij de Kamer van Koophandel inzien door hier te klikken.

ANBI status De inspecteur van de belastingdienst heeft bij beschikking van 17 juni 2014 besloten de vereniging de Anbi-status toe te kennen. Door de status van Algemeen nut beogende instelling zijn schenkingen e.d. aan de vereniging, maar ook de contributie, aftrekbaar voor de belastingen. De beslisssing van de belastingdienst kun je hier inzien.

Beleidsplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 september 2021 zijn het Jaarverslag 2020 MED-SED.pdf, het Beleidsplan 2021-2022 MED-SED.pdf en de Afrekening 2020 en Begroting 2021.pdf vastgesteld.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 september 2020 zijn het jaarverslag 2019, het beleidsplan 2020/2021 en de jaarrekening 2019 en begroting 2020 vastgesteld.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 september 2019 zijn het jaarverslag 2018 het beleidsplan 2019/2020 en de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 vastgesteld. 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 september 2018 zijn het jaarverslag 2017 het beleidsplan 2018/2019 en de jaarrekening 2017 en de begroting 2018/19 vastgesteld. Daarnaast is het privacybeleid van de vereniging eveneens vastgesteld. Door te klikken op het betreffende document kunt u het inzien.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 3 juni 2017 zijn het jaarverslag 2016, het beleidsplan 2017 en de jaarrekening 2016 en begroting 2017 vastgesteld.Door te klikken op het betreffende document kunt u het inzien.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 mei 2016 is het jaarverslag 2015, het beleidsplan 2016 e.v. en de jaarrekening 2015 en begroting 2016 vastgesteld. 

In de algemene ledenvergadering van 28 maart 2015 is het jaarverslag 2014 en het beleidsplan 2015 en 2016 vastgesteld. Door op het betreffende document te klikken kunt het inzien. Jaarverslag 2014 of beleidsplan 2015 en 2016

Het bestuur heeft op 18 maart 2014 de begroting 2014 en de jaarrekening 2013 vastgesteld. U kunt het document inzien door hier te klikken.

Verder heeft het bestuur het jaarverslag 2013 vastgesteld en het beleidsplan. Beide documenten kunt u in zien door op het betreffende document te klikken:

jaarverslag 2013 en beleidsplan.