Sponsoring/ Steun

MED en SED zijn zeldzame aandoeningen. Dat betekent dat gelukkig weinig mensen deze aandoeningen hebben en dat de Vereniging MED-SED dus weinig leden heeft.

U zult dus begrijpen dat elke financiële of andere steun zeer welkom is

Wilt u de vereniging sponsoren, of een eenmalige gift geven kunt u dat op secretariaat@med-sed.nl kenbaar maken 

Het bankrekeningnummer is

NL96 RABO 0327 0398 41

(BIC RABONL2U)


ANBI-status

De Vereniging MED-SED heeft bij beschikking van de inspecteur van de belastingdienst van 17 juni 2014 de zogenaamde ANBI-status verkregen. De vereniging is daarmee erkend als algemeen nut beogende instelling. Hierdoor zijn schenkingen, donaties, etc. aan de vereniging voor de belastingen aftrekbaar. U moet daarvoor uiteraard wel aan de vereisten voor aftrek van de belastingdienst voldoen (drempelbedrag, etc.)